Til forsiden

SERVICEAFDELING


Vores serviceafdeling består af medarbejdere med bred erfaring inden for kloak-, beton- og belægnings-/beplantningsarbejde.

Vi tilbyder:

- Løsning af mindre opgaver inden for følgende områder – enten til aftalt fast pris eller timeløn:
   · kloakarbejde
   · dræn
   · støbearbejde
   · belægningsarbejde
   · beplantningsarbejde

-Løsning af akutte kloakproblemer

-TV-inspektion af kloakanlæg

-Vedligeholdelsesaftaler vedrørende kloakanlæg, omfangsdræn, grønt vedligehold og snerydning.

Kontakt os på telefon 2073 2504 eller på mail sejer@sejer-meldgaard.dk