Til forsiden

KLOAK


Sejer Meldgaard er autoriseret kloakmester
og medlem af Kloakmestrenes kvalitetskontrol.

Vi udfører nyanlæg af komplette kloaksystemer både i by og i det åbne land.

Ligeledes udfører vi renovering enten som traditionel udskiftning eller som hel eller delvis strømpeforing /relining.

Denne metode vil i mange tilfælde betyde at det undgås at gulve, indkørsler eller haver brydes op.

Som led i renovering af kældre udføres også etablering af omfangsdræn evt. i forbindelse med vandtætning og isolering.